Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från beställningsdagen.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Card of Joy AB (Stora Nygatan 31, 11127 Stockholm) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Använd gärna Konsumentverkets ångerblankett, https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

 
Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Sale

Unavailable

Sold Out